Spjälgardiner

SOLAR spjälgardiner smälter in som en naturlig del av fönstret. De olika mekanismalternativen möjliggör att manöverenheten passar alla stilar. Spjälgardiner ger insyns- och solavskärmning.
 

 • SOLAR handy SWEET

  Den integrerade spjälgardinen SOLAR handy SWEET smälter in som en naturlig del av fönstret. Mekanismen är

 • SOLAR handy TOP

  SOLAR handy TOP är en spjälgardin som monteras på fönsterytan. Upptill fästs spjälgardinen med fyra skruvar

 • SOLAR mellanmodell

  Spjälgardinen av traditionell modell passar alla fönster som kan öppnas. Spjälgardiner av den här modellen regleras

 • SOLAR ytmodell

  På spjälgardiner av ytmodell finns mekanismen intill persiennens övre kassett. Den här modellen passar för montering

 • SOLAR ytmodell med styrlinor

  På spjälgardiner av ytmodell finns mekanismen intill persiennens övre kassett. Den här modellen passar för montering