Beställnings- och leveransvillkor

Beställnings- och leveransvillkor för Solar-webbutiken

Allmänt om webbutiken
Solar-webbutiken är Solar Kaihdin Oy:s (FO-nummer 1934274-8) webbutik. Vi säljer produkter till privatpersoner och företag. Vi levererar produkterna i webbutiken inom Finlands gränser. Produktpriserna inkluderar 24 procent moms. Priserna i Solar-webbutiken har angetts i euro (€). Leveranskostnader tillkommer enligt den gällande prislistan. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Beställning
Beställningar görs via Solar Kaihdin Oy:s webbutik på www.solar.fi. Kunden förbinder sig alltid till de gällande leveransvillkoren i samband med beställningen.

Beställningsbekräftelse
En beställningsbekräftelse skickas automatiskt per e-post när en beställning har gjorts.

Betalning
Produkterna och leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen.

Betaltjänstleverantör
Som genomförare av betalningsförmedlingstjänsten och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp anges som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till innehavaren av webbutiken. Paytrail Abp har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. I reklamationsfall ber vi att du i första hand kontaktar leverantören av produkten. Paytrail Abp, FO-nummer: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Telefon: 0207 181830 www.paytrail.com

Leveranstid
Leveranstiden för standardprodukter är fem arbetsdagar. Med standardprodukt avses en produkt som finns i vårt sortiment, är tillverkad av lagerfärger, håller sig inom måttgränserna och har formen av en rektangel eller kvadrat. Om produkten har en specialfärg, är av en specialmodell eller överskrider måttgränserna meddelar vi leveranstiden i samband med beställningen. I webbutiken kan endast lagerfärger väljas. Leveranstiden för standardprodukter, fem arbetsdagar, inkluderar inte transporttiden. Vi förbehåller oss rätten till eventuella dröjsmål i leveranserna.

Leveranssätt och leveranskostnader
Leveranskostnader tillkormmer enligt den gällande prislistan och försändelsens vikt. Leveranssättet för produkterna är Matkahuolto. Beställningen levereras till Matkahuoltos verksamhetsställe, avhämtningsställe eller paketautomat enligt kundens val. Små och medelstora paket som är mindre än 2 m långa levereras till Matkahuoltos avhämtningsställe eller paketautomat. Stora paket och paket av specialstorlek som är över 2 m långa levereras till Matkahuoltos verksamhetsställe.

Mottagande av beställningen
Innan leveransen kvitteras som mottagen ska paketens yttre kontrolleras i händelse av transportskador. Om förpackningen är skadad ska det kontrolleras i vilket skick produkterna i paketet är. Om produkterna är skadade ska kunden be att Matkahuolto antecknar skadan på fraktsedeln. Transportskador ska utan dröjsmål anmälas per e-post på solar@solar.fi.

Bytes- och returvillkor
Våra produkter, med undantag av reservdelarna, tillverkas som måttbeställningsarbeten enligt beställningen. För måttbeställda produkter gäller ingen bytes- och returrätt. Efter att beställningsbekräftelsen har skickats har kunden ingen rätt att annullera en beställning som gäller produkter som tillverkas som ett måttbeställningsarbete. En produkt kan returneras endast i felsituationer där produkten inte har motsvarat beställningen eller där produkten inte uppfyller de kvalitetskrav som Solar Kaihdin Oy har fastställt. I fråga om reservdelar som beställs separat från Solar-webbutiken har konsumenten rätt att häva avtalet senast inom 14 dagar från tidpunkten för mottagandet av varan. Returrätten gäller endast oanvända produkter som kan säljas. Solar Kaihdin Oy ersätter inte kostnaderna för att returnera reservdelsprodukter.

Reklamation
Reklamationer ska utan dröjsmål meddelas Solar Kaihdin Oy per e-post på solar@solar.fi.

Garanti
SOLAR-standardprodukter som har tillverkats som måttbeställningsarbeten har fem års garanti. Kunden ska i samband med beställningen göra sig förtrogen med de gällande leverans- och garantivillkoren. Reservdelar som har beställts separat har ingen garanti.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden ska i samband med beställningen göra sig förtrogen med de gällande leveransvillkoren.

Specialprodukter
Specialprodukter har längre leveranstid än standardprodukter och kan inte beställas via webbutiken. För specialprodukter ska alltid en separat offert begäras. Med specialprodukt avses en produkt med specialfärg, en produkt som avviker från måttgränserna eller en produkt av specialmodell. Med produkter av specialmodell avses alla andra modeller än produkter i form av rektanglar och kvadrater.

Produkternas dimensioner och tillverkningsmått
De begärda måtten ska alltid anges specifikt för varje produkt i webbutiken. Måttet som ska anges kan vara måttet på öppningen eller tillverkningsmåttet. Vilket mått som ska uppges i beställningen har angetts nedanför måttfältet för produkterna i vår webbutik. Måttet på öppningen kan vara ett annat än tillverkningsmåttet. Vi gör de nödvändiga avdragen från eller tilläggen till måtten på öppningarna för att få fram tillverkningsmåtten för produkterna.

Lösning av tvister
Om en felanmälan som görs av köparen inte leder till att meningsskiljaktigheten löses kan köparen kontakta konsumentrådgivaren i sin kommun, som kan reda ut och medla i ärendet på konsumentens vägnar. Konsumenter som avses i konsumentskyddslagen har rätt att föra en tvist som gäller fel i varan och garantivillkoren till konsumenttvistenämnden för behandling. Om tvisten förs till domstol behandlas den i tingsrätten på konsumentens hemort.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday