Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Solar Kaihdin Oy, SOLAR-webbutiken

 Syftet med den här dataskyddsbeskrivningen är att på ett så transparent sätt som möjligt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter i anslutning till Solar Kaihdin Oy:s webbplats och webbutik (adress: www.solar.fi). Om något dock är oklart eller om du har frågor i egenskap av registrerad kan du kontakta oss per e-post på solar@solar.fi. Vi kan komma att uppdatera den här dataskyddsbeskrivningen till följd av ändringar i våra hanteringsåtgärder eller den tillämpliga lagstiftningen. Du hittar alltid en uppdaterad dataskyddsbeskrivning på vår webbplats.

Vilka är vi?

Solar Kaihdin Oy 1934274-8 Lankilantie 46 85100 Kalajoki eeva-liisa.heusala@solar.fi

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker vår webbplats:

När du besöker vår webbplats behandlar och sparar vi automatiskt serverns loggfilsinformation, som din IP-adress, olika tidsstämplar och annan information om den enhet du använder. Vi använder den här informationen för att möjliggöra åtkomst till vår webbplats och för att analysera, rapportera och förbättra kvaliteten på vår webbplats. Till exempel visar olika webbläsare webbplatser på olika sätt. Därför behandlar vi information om vilken webbläsare du använder, så att vi kan säkerställa att webbsidorna visas korrekt för dig. Dessutom använder vi informationen för att diagnostisera eventuella tekniska problem på webbplatsen. Om din webbläsare till exempel försöker kontakta vår webbplats utan att lyckas undersöker vi vad som är orsaken till detta fel och försöker korrigera det. Lagringstid för informationen: 5 år. Rättsgrund för hanteringen: ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvariga.

När du kontaktar oss:

Vi behandlar naturligtvis dina personuppgifter, till exempel din e-postadress, ditt namn och innehållet i det meddelande du har skickat, när du kontaktar oss eller begär en offert. Vi behandlar informationen för att svara på dina frågor och sköta kundrelationen samt för marknadsföringssyften. Lagringstid för informationen: 5 år. Rättsgrund för hanteringen: ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvariga.

Effektuering, hantering och arkivering av beställningar

Vi behandlar vissa av dina personuppgifter, till exempel dina kontaktuppgifter och information om de beställda produkterna, för att hantera beställningarna och leverera de produkter du har beställt. Vi använder även utomstående betaltjänstleverantörer som behandlar dina personuppgifter i samband med betalningen av de produkter som du har beställt. Lagringstid för informationen: 6 år. Rättsgrund för hanteringen: det är nödvändigt att hantera personuppgifterna för att verkställa avtalet och iaktta de förvaringstider som fastställs i bokföringslagen.

Hur skyddar vi din information?

Vi gör vårt bästa för att hålla all din information skyddad. Vi har infört adekvata tekniska och organisatoriska metoder för att säkerställa att din information inte förstörs, förkommer eller redigeras av misstag eller på ett olagligt sätt och för att förhindra olovlig överföring, överlåtelse eller åtkomst. Det manuella materialet förvaras i låsta utrymmen eller i låsta skåp. Tillgången till personuppgifterna och de filer som anknyter till dessa har begränsats och skyddats med användarnamn och lösenord. Elektroniskt material förvaras på skyddade servrar. Informationen behandlas konfidentiellt och med iakttagande av de lagstadgade sekretesskyldigheterna.

Överlåter vi dina uppgifter till tredje parter?

Vi tar hjälp av tjänsteleverantörer vid behandlingen av personuppgifter. Vi har ingått avtalsarrangemang med dessa företag för att säkerställa att de endast behandlar personuppgifterna för vår räkning. Följande tredje parter används i samband med hanteringen av dina uppgifter:

Tjänsteleverantör Syfte Plats
LevelUp Oy LevelUp Oy upprätthåller vår webbplats. Finland
Zoner Oy Zoner Oy levererar de servrar där dina personuppgifter förvaras och sparar din IP-adress för underhållssyften. Finland
Paytrail Ab Vid betalningen av beställningar använder vi även utomstående betaltjänstleverantörer, som behandlar dina personuppgifter enligt sin egen dataskyddspraxis. Mer information: Paytrail Ab. Finland

Dessutom använder vi Google Analytics för att analysera vår webbplats. Vissa uppgifter om användningen av webbplatsen, till exempel din IP-adress, förmedlas till Google, som sparar dem på sina egna servrar. Mer information om Googles hantering av personuppgifter hittar du här: http://www.google.com/policies/privacy/

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter gällande behandlingen av dina uppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter:

Du har när som helst rätt att begära en bekräftelse av om vi behandlar dina uppgifter eller inte. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få tillgång till och få en kopia av din information.

Rätt att korrigera dina uppgifter:

Om du tror att de uppgifter som vi förvarar är felaktiga eller föråldrade kan du kontakta oss och be oss att korrigera uppgifterna i fråga.

Rätt att bli bortglömd:

Du har rätt att be oss att radera dina uppgifter, och vi efterkommer din begäran utom i de fall där vi har laglig skyldighet att förvara informationen eller om vi har andra giltiga skäl att förvara den. Till exempel om vi behöver informationen för att bekräfta en affärstransaktion eller om vi försvarar eller förbereder oss för ett juridiskt yrkande.

Rätt att begränsa behandlingen:

I vissa situationer har du rätt att be oss att avbryta behandlingen av dina uppgifter, till exempel om du behöver uppgifterna för att inleda, verkställa eller försvara juridiska åtgärder och du vill att vi inte ska radera sådana uppgifter i enlighet med våra förvaringstider.

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att få ut vissa av dina uppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format, så att du kan överföra dem till ett annat företag.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen:

I vissa situationer har du även rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter, varvid vi avslutar all behandling, utom när vi tror att vi har giltiga orsaker att fortsätta behandlingen. Du kan även när som helst göra invändningar mot den behandling som vi genomför med tanke på direktmarknadsföring.

Rätt att inge klagomål:

Om du upplever att dina dataskyddsrättigheter har kränkts har du alltid rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten på www.tietosuoja.fi.

Frågor?

Om du har frågor eller vill ha mer information om den här dataskyddsbeskrivningen eller dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på solar@solar.fi.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday